Lätt våtrumsspackel Midun

3L
Artikelnummer: 18203
Vikt: 3.44
Midun Lätt våtrumsspackel är ett professionnellt spackel med högsta prestanda för spackling i våtrum som uppfyller kraven i MVK.
Vald färg
OBS! Tänk på att färgen på skärmen inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
129   kr /st
st
Lätt våtrumsspackel Midun
Midun Lätt Våtrumsspackel är ett vattenbaserat, finkornigt, lätt hand- och skarvspackel för våtrum.

Användningsområden

Lämpligt för bredspackling, skarvspackling och reparationer i tunna skikt på vanligen förekommande vägg- och takytor i våta och fuktiga utrymmen inomhus. Vid skarvspackling på gipsskivor ska pappers-remsa användas. Uppfyller branschkraven för våtrum: blågrön färg, hög våtskrubb-beständighet och innehåller mögelskydd.

Bruksanvisning

Ytorna ska vara rena, torra och väl bundna. Appliceras med stålspackel.

Torktid

8-10 timmar beroende på temperatur, luftfuktighet och skikttjocklek.

Arbetstemperatur: min +5°C
Skikttjocklek: max 4 mm

Spacklade ytor slipas med slippapper kornstorlek 100-120, dammas sedan av och grundas före tapetsering eller målning. Använd skyddsglasögon vid slipning.

Materialåtgång

Skarvspackling två gånger på gipsskivor – 0,3 liter/m², bredspackling vid 1 mm skikttjocklek – 1 liter/m².

Rengöring

Vatten innan spacklet torkat.

Lagring

1 år vid +10°C till +20°C i oöppnad förpackning.

OBS! Förvaras oåtkomlig för barn.
Snabba fakta
Varumärke Midun