Lackbets Brun Herdins

Aqua, 275 ml
Artikelnummer: 1860003
Vikt: 0.33
Vattenburen och miljömärkt färdig betslösning med lack som infärgar tidigare behandlade eller renslipade möbler.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
119   kr /st
st
Lackbets Brun Herdins
Vattenburen och miljömärkt färdig betslösning med lack som infärgar tidigare behandlade eller renslipade möbler. Herdins Lackbets Aqua är en färdig betslösning med bindemedel som är uppbyggd på micropigment. Den har längre öppentid än Herdins traditionella betser och är därför enkel att applicera. För den som är ovan är det lätt att få ett jämnt och snyggt resultat och tålig yta – allt i ett moment. Lackbets Aqua finns i 10 olika kulörer. Produkten är vattenbaserad och svanenmärkt, det gör den skonsam för miljön och trevlig att använda. Dessutom påverkas den mindre av solljus än övriga betser. Därför är Lackbets Aqua ett bra alternativ för dig som värdesätter miljöprofilen och för underlag som kommer att stå mycket i solljus. Gör så här Förbehandling Gör alltid en provbetsning på samma träslag för kontroll av nyans innan du börjar. Slipa ytan i fiberriktningen med 150-180 korns slippapper eller liknande. Tidigare behandlade ytor måste slipas samt eventuellt behandlas med målarsoda. Målarsodan ska därefter sköljas av noga. Applicering Rör om betsen innan du börjar arbeta. Betsen skall påföras flödigt och strykas ut i fiberriktningen. Betsen jämnas snabbt ut på ytan med en urkramad svamp alternativt avstruken pensel. Om man ser tendenser till överlappning, vät upp området med mera bets och bearbeta partiet med vit fiberduk så att färgen utjämnas. Avsluta med att stryka av/ jämna till med urkramad svamp. Efterbehandling Efterborstning med panelborste eller vit fiberduk ger en behagligare yta. Vid behov av högre slitstyrka på ytskiktet överlackera med Herdins Betslack Aqua. Rengöring av verktyg Stryk av penslar och andra verktyg så mycket som möjligt. Tvätta med vatten och diskmedel. Hantering & Lagring Lagras frostfritt i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt. Avfallshantering Restprodukt lämnas till miljöstation som vattenbaserat färgavfall. Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt. TÄNK PÅ ATT Lackbets Aqua har något lägre transparens jämfört med Äkta Bets eller Lackbets. Om du ska behandla tidigare lackerat trä har den heller inte samma vidhäftningsförmåga som den traditionella lackbetsen. Teknisk specifikation Innehåll: Pigment, bindemedel och vatten. Underlag: Passar trärena eller tidigare behandlade träytor. Efterbehandling: Efterbehandla med Herdins Betslack Aqua för ett extra starkt slitskydd. Räcker till: En förpackning räcker till ca 2,5–3,0 m². Förpackning: Plåtburk, 275 ml. Torktid: Klibbfri efter 1-2 timmar, överlackeringsbar efter ca 6-8 timmar. Verktyd du behöver: Slippapper, Herdins Snappy, betspåstrykare
Märkning
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H302
Skadligt vid förtäring.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H331
Giftigt vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Snabba fakta
Spontad Nej
Varumärke Herdins