Lyckas med din vattenavledning

Ditt hus ska må bra och din trädgård ska frodas, eller hur? Då behöver du veta hur du leder bort vatten. Både vatten i form av nederbörd, om den kommer via marken från intilliggande ytor i närheten eller stannar kvar på din tomt.

Dränering i bebyggda områden 

För att hantera vatten i marken vid nybyggnation läggs dräneringsrör ner i marken i samband med den nya grundläggningen. Dagvatten, som framförallt kommer via stuprören från takavvattningen, hanteras via separata rörledningar. Både rören från dränering och takavvattning kopplas sedan på systemet för dagvattenhantering. I tätbebyggda områden finns ofta kommunala dagvattenledningar att koppla på. Finns inte detta måste vattenavloppet hanteras på annat sätt.

Dränering nära dig

Måste du själv ta hand om dagvattnet kan detta ske på olika sätt beroende på förutsättningarna för din fastighet. Kanske finns ett dike eller vattendrag i närheten som du kan släppa ut dagvattnet i eller kanske en huvuddräneringsledning från åkern som skulle kunna ta emot vattnet. Är marken väl dränerande i sig kan en stenkista fungera. Det fungerar som ett magasin som släpper ut vattnet till marken i takt med att den kan ta emot det.

Inga vattenstopp med en brunn 

Oavsett hur du kan ordna med ditt dagvattenavlopp är det ofta en god idé att förse ditt vattenavlopp med en brunn. Brunnen fungerar som ett sandfång och orsakar inte stopp längre ner samtidigt som du, genom att ha en brunn, lätt kan spola dina egna ledningar om de sätter igen. Dessutom kan du använda din brunn som kopplingspunkt för olika rör som ska gå till dagvattnet. Är nivån på dina rör lägre än avloppet så kan du även installera en dränkbar pump i brunnen. Då kan ditt dagvatten pumpas ut.

Lövsilar leder bort vatten bara

Dagvattnet du behöver leda bort består dels av dränering runt husets grund och dels av regn- eller smältvatten via stuprören från hängrännorna. Med lövsilar mellan stuprören och markavloppet hindrar du många stopp – välj en självrensande variant.

Områden med mycket vatten nära dig

Om vattensjuka områden finns på din tomt - som kan uppstå efter en tid - behövs det ibland kompletteras med ytterligare dränering. Till exempel kan fällning av ett eller flera stora träd i närheten ha stor inverkan på nivåerna av vatten i marken. Tänk på att om du gräver ner dräneringsrör ska dessa ligga ovanför eventuella jordvärmeslingor för att undvika torrläggning. Dräneringen kopplas till ditt ordinarie dagvattensystem och i andra änden sätter du lämpligen en spolbrunn.

Leda bort vatten från hårda ytor

Har du hårdgjorda ytor - till exempel en uppfart, plattbelagd gång eller uteplats - är det viktigt att dessa lutar från dina byggnader. Då skyddas dessa eftersom vattnet rinner bort från dem. Tänk bara på vart vattnet tar vägen så att det inte skapar problem för dig eller grannen. Ett bra sätt att undvika problem är att installera markrännor i slutet på den hårdgjorda ytan, som kopplas till ditt dagvattensystem.

Underhåll

Vid stopp eller dålig avrinning kan markavloppen behövas spolas. Det gör du enklast med trädgårdsslang eller högtryckstvätten med spolslang.

Öppna upp din dagvattenbrunn och kontrollera regelbundet om du behöver tömma sandfånget.

Tänk hållbart

Nyckeln till att se till att vattenavledningen fungerar länge är att se till att inga stopp kan bildas. Därför gäller det att vara noggrann vid förläggningen av rören och se till att skapa förutsättningar för att skräp eller föroreningar förhindras att komma ner i rören. Se därför till att ha lövsilar monterade och sandfång där detta är viktigt. Dessutom är det bra att se till att göra systemet åtkomligt med en eller flera spolbrunnar ifall olyckan skulle vara framme och det visar sig att du fått ett stopp trots allt.

Lyckas med din vattenavledning | ByggmaxLyckas med din vattenavledning | Byggmax

TIPS

Rotationslaser gör det enkelt mäta upp höjderna på anslutningspunkterna. Det förenklar utgrävningen av en rörgrav med rätt lutning.

Börja alltid att arbeta nedströms och koppla in utloppet. Då har du alltid en möjlighet att bli av med vatten som kan råka hamna i gropen.

Markera röränden 6 cm in från kanten med ett streck innan du skjuter in röret i en muff. Då ser du att röret kommit i helt.

Smörj gummipackningen i muffarna med hjälp av silikonspray istället för silikonsmörjmedel på tub.

KOM IHÅG

Var noga när du kapar rören så att snittet blir 90°. Då får du en bra skarv.

Undvik att använda 90° böjar som kan bromsa vattenflödet. Använd istället dubbla 45° böjar eller en 90° långböj, som har samma radie och underlättar för flödet.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Skyddspropp
Skyddspropp
Till markavlopp
Ej i lager
39 95 kr /st
Spolbrunn
Spolbrunn
110/110, SN8
Ej i lager
429   kr /st
Kabelskyddsrör
Ej i lager
589   kr /st
Markavloppsböj
Ej i lager
47 95 kr /st
Markavloppsböj
Ej i lager
47 95 kr /st
Smörjmedel
Ej i lager
99 95 kr /st
Grenrör
Grenrör
45° till markavlopp, SN8
Ej i lager
84 95 kr /st
Skjutmuff
Skjutmuff
Till markavlopp, SN8
Ej i lager
47 95 kr /st
Markavloppsrör
Markavloppsrör
6m, 110mm, SN8
Ej i lager
399   kr /st
Markavloppsböj
Ej i lager
43 95 kr /st
Markpropp
Markpropp
110, SN8
Ej i lager
27 95 kr /st
Markavloppsböj
Ej i lager
43 95 kr /st
Dagvattenbrunn, utlopp, sandfång
Dagvattenbrunn, utlopp, sandfång
Dränering, Ø400 mm, 2m
Ej i lager
1959   kr /st
Markduk N1
Markduk N1
1,4x25m
Ej i lager
369   kr /st
Renstratt lövis
Renstratt lövis
Lövis, vit
Ej i lager
179   kr /st
SILIKONSPRAY 400ML
SILIKONSPRAY 400ML
Lösningsmedelsfri
Ej i lager
99 95 kr /st
SPADE SPETS PRIMA Fiskars
SPADE SPETS PRIMA Fiskars
Längd 1040mm, bredd 195mm
Ej i lager
399   kr /st
Vattenpass
Ej i lager
49 95 kr /st
Måttstock
Måttstock
mm-mått
Ej i lager
20   kr /st
Märkpenna svart
Märkpenna svart
Artline 107
Ej i lager
16 95 kr /st
Vattenpass
Vattenpass
Hultafors, 180cm
Ej i lager
499   kr /st
Torpedvattenpass
Torpedvattenpass
210mm med 3 st libeller och magnet. 1 st löstagbart snörpass med magnet
Ej i lager
29 95 kr /st
Kolborstfri Skruvdragare 18V
Kolborstfri Skruvdragare 18V
18v, 2st Li-Ion 1,5 Ah batterier inkl väska
Ej i lager
1595   kr /st
Fogsvans
Fogsvans
Byggmax, 550mm
Ej i lager
60   kr /st
Rätskiva 3m Skeppshult
Ej i lager
479   kr /st
Stanley Måttband 8M
Ej i lager
109   kr /st
Hålsåg Pro-Fit Cobalt+
Ej i lager
545   kr /st
HSS-borr Pro-Fit BM 32-210mm
HSS-borr Pro-Fit BM 32-210mm
Till Bimetallsågar cobalt+
Ej i lager
179   kr /st
Summa Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Steg 1

Börja med att ta reda på hur du kan bli av med ditt dagvatten så det inte skapar olägenhet vare sig för dig eller någon annan. Finns inget kommunalt dagvattennät att tillgå eller någon form av naturlig vattenavrinning återstår att bygga en stenkista.

Steg 2

Välj ut en lämplig plats för din stenkista utifrån placering, men också utifrån var rören finns som ska kopplas på. Har du en sluttning på tomten - lägg stenkistan så lågt som möjligt.

Steg 3

Ta sedan ut höjderna för de rör som du vill koppla på. Då vet du vet hur djupt din stenkista måste ligga. Rören ska ha ett fall på ca 1 cm/m. Ska du koppla på ditt dagvattenavlopp till en annan avrinningslösning måste du se till att denna ligger lägre än dina dagvattenledningar.

Steg 4

För att bygga en stenkista gräver du ut minst en halvmeter djupare än där dina dagvattenrör kommer att gå in i stenkistan. Hur stor stenkista du behöver beror på hur mycket vatten du ska ta om hand. Som riktmärke kan 1m2 stenkista som är 50 cm djup hantera ungefär 50 m2 avvattnad yta.

Steg 5

Täck botten med markduk. Låt den gå upp ordentligt över kanten som du sedan kan vika över stenskista.

Steg 6

Fyll sedan upp med sten eller singel, utan de finaste fraktionerna, till den nivå dina dagvattenrör kommer att ledas in till stenkistan.

Steg 7

Lägg dit röret från dagvattenavloppet så att det mynnar ungefär i mitten av din stenfyllda yta.

Steg 8

Vik sedan över markduken så att den täcker stenkistan och röret.

Steg 9

Med stenkistan klar är det bara att fortsätta att dra ditt dagvattenavlopp mot inkopplingspunkten.

Steg 10

Gräv rörgraven tillräckligt lång för första röret och ner till det djup där röret ska ligga, inklusive korrekt fall om ca 1cm/m.

Steg 11

Ta bort större och särskilt vassa stenar. De får inte får ligga mot röret. Kontrollera fallet med en rotationslaser eller ett långt vattenpass. Har du inget långt vattenpass? Lägg vattenpasset på en rätskiva eller en lång och rak planka på högkant.

Steg 12

Lägg sedan röret på plats och kontrollera fallet på röret igen på samma sätt som tidigare.

Steg 13

Är fallet korrekt stabiliserar du röret genom att fylla tillbaka jordmassor över röret samtidigt som du håller det på plats.

Steg 14

När första röret är fäst fortsätter du på samma sätt genom att ta det bit för bit.

Steg 15

Behöver du kapa ett rör gör du det enklast med en fogsvans. Se till att såga i 90° för att få en bra skarv. Kanten på den sågade ytan blir lätt lite fransig som du enkelt tar bort med en kniv eller rasp.

Steg 16

Innan du skjuter in nästa rör i en muff ska muffens gummipackning smörjas med silikonsmörjmedel. Detta finns på tub eller så använder du silikonspray som kan vara mera lättjobbat.

Steg 17

Gör en markering med en spritpenna 6 cm in på röret som ska skjutas i muffen innan montage, då ser du lätt om röret har gått i helt.

Steg 18

Var noga vid böjar att även dessa hamnar med rätt fall. Det kontrolleras lättast med ett litet torpedvattenpass.

Steg 19

Behöver du skarva ett rör utan muff – använd en skjutmuff som är ett skarvstycke med muff i båda ändar.

Steg 20

När du närmar dig inkopplingspunkten så gräver du ut för en inkopplingsbrunn med sandfålla. Det hindrar sand och annat skräp att sätta igen din stenkista.

Steg 21

Brunnen bör grävas ner till ett djup som är minst 50 cm lägre än rören du ska koppla in till brunnen.

Steg 22

Placera brunnen i hålet och återfyll en bit upp för att stabilisera den innan du börjar ansluta rör för tillopp och avlopp.

Steg 23

Mät ut korrekt höjd för dina anslutningar och borra hål i brunnen med en 121 mm hålsåg, innan du monterar manschetten som ska täta mot röret.

Steg 24

När ditt dagvattenavlopp är inkopplat i brunnen återstår att återfylla rörgraven med de massor du tidigare grävt upp. Men innan du återfyller kan du behöva isolera ovanpå rören ifall rören inte ligger tillräckligt djupt. Vilket djup du behöver beror på var i landet du bor, generellt ska rören gå djupare längre norrut och inåt land.

Steg 25

Behöver du isolera så använder du isolerskivor i cellplast som du lägger på innan du återfyller med massorna.

Steg 26

Gå längs med rännan du just återfyllt för att packa jorden ordentligt och lämna gärna en liten rygg. Den kommer att sjunka ner med tiden.

Steg 27

Nu kan du koppla in både dräneringsrör från hus, dagvatten från stuprör eller markrännor vid hårdgjorda ytor till din dagvattenbrunn.

Steg 28

Med alla rör inkopplade i dagvattenbrunnen återstår att återfylla runt brunnen och kapa till den i rätt höjd. Det gör du enklast med hjälp av en fogsvans.

Steg 29

Sist men inte minst – montera locket på brunnen så att inte du inte får ner skräp i brunnen eller att djur råkar ramla ner där.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.