Spik och skruv

 1. MONTAGESKRUV FZB 4,2x14
  FZB, 250st
  MONTAGESKRUV FZB 4,2x14
  Pris från
  99 95 kr /st
 2. MONTAGESKRUV FZB 4,2x25
  FZB, 250st
  MONTAGESKRUV FZB 4,2x25
  Pris från
  129   kr /st
 3. BETONGSKRUV R-LX CS 8X100
  50st
  BETONGSKRUV R-LX CS 8X100
  Pris från
  349   kr /st
 4. SPIKPLUGG FZB 5x60
  FZB, 10st
  SPIKPLUGG FZB 5x60
  Pris från
  29 95 kr /st
 5. SPIKPLUGG FZB 5x120
  FZB, 5st
  SPIKPLUGG FZB 5x120
  Pris från
  37 95 kr /st
 6. SPIKPLUGG FZB 5x50
  FZB, 10st
  SPIKPLUGG FZB 5x50
  Pris från
  44 95 kr /st
 7. SPIKPLUGG FZB 5x60
  FZB, 100st
  SPIKPLUGG FZB 5x60
  Pris från
  129   kr /st
 8. SPIKPLUGG FZB 5x100
  FZB, 50st
  SPIKPLUGG FZB 5x100
  Pris från
  139   kr /st
 9. EXPANDER FZV 8x90/35
  FZV, 25st
  EXPANDER FZV 8x90/35
  Pris från
  259   kr /st
 10. MONTAGESKRUV FZ 4,2X25
  FZ, 25st
  MONTAGESKRUV FZ 4,2X25
  Pris från
  19 95 kr /st
 11. Ryggåsbeslag
  För reglar 48x48mm
  Ryggåsbeslag
  Pris från
  94 95 kr /st
 12. KRAMPA VFZ 30x2.7MM
  Varmförzinkad, 400st
  KRAMPA VFZ 30x2.7MM
  Pris från
  199   kr /st
 13. KRAMPA VFZ 19x1.75MM
  Varmförzinkad, 1000st
  KRAMPA VFZ 19x1.75MM
  Pris från
  149   kr /st
 14. Hålband
  12x0,7x10000mm
  Hålband
  Pris från
  75 95 kr /st
 15. Trådspik låda
  60x2,3mm, 5kg, UTGÅENDE
  Trådspik låda
  Pris från
  200   kr /st
 16. Balksko Invändig
  Två varianter
  Balksko Invändig
  Pris från
  16 95 kr /st
 17. Trallskruv C4 4,8X75
  Ytbehandlad, 150st
  Trallskruv C4 4,8X75
  Pris från
  79 95 kr /st