VÄGGFÄRG SUPERMATT BM-BAS 2,375L

Artikelnummer: 1878102
Vikt: 3.4
Sadolin Supermatt är en vattenburen matt väggfärg av hög kvalitet som ger en extramatt yta med låg reflektion.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
369   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

VÄGGFÄRG SUPERMATT BM-BAS 2,375L
Sadolin Supermatt är en vattenburen matt väggfärg av hög kvalitet som ger en extramatt yta med låg reflektion. Färgen har en hög täckförmåga, är lätt att applicera och ger ett perfekt slutresultat. Sadolin Supermatt används för målning inomhus där man önskar en helmatt avtorkningsbar yta. Sadolin Supermatt kan användas på puts, betong, lättbetong, gipsskivor, glasfiberväv mm.

Ytan ska vara ren, torr och dammfri. Puts, betong samt gipsskivor spacklas vid behov.Måla ej under +5 ºC.

Specifikationer

Glans: Helmatt
Antal strykningar/behandlingar: 1-2
Torktid (timmar): 1
Övermålningsbar efter (timmar): 2
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Märkning
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H302
Skadligt vid förtäring.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H331
Giftigt vid inandning.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Varumärke Sadolin