Classen

Classen är en av världens största tillverkare av laminatgolv. I Classens fabriker används modern teknik med hög effektivitet och precision, resultatet är golv med äkta tysk kvalitet. Hållbarhet, noggrann användning av resurser och skydd av klimat och miljö är grundläggande värden vilket återspeglas i de produkter som Classen producerar. Att uppfylla de växande kraven hos handelspartner och konsumenter är en verklig innovationsförare för CLASSEN-gruppen, som driver fram kreativa tillvägagångssätt för förnyelse av produkter och optimering av processer. 

Right Price Tiles | ByggmaxRight Price Tiles | Byggmax