Grundolja V

2,5L, utefärg, vattenburen
Artikelnummer: 196801
Vikt: 2.86
Färglös alkydolja för trä utomhus. Oljan används som grund på allt trärent och ger ett effektivt skydd mot fukt och sprickbildning innan slutmålning.
Vald färg
OBS! Tänk på att färgen på skärmen inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
329   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Grundolja V
Färglös alkydolja för trä utomhus. Oljan används som grund på allt trärent och ger ett effektivt skydd mot fukt och sprickbildning innan slutmålning.

Vid nymålning ska underlaget vara rengjort och torrt varpå oljan penslas flödigt, särskilt ändträ och utsatta ställen. Färdigmålas med Cuprinols färgsystem.

Vid ommålning ska tidigare målade ytor först tvättas med målartvätt. Vid mögel- eller algangrepp behandlas ytan med speciellt rengöringsmedel. Skölj rikligt med vatten och låt torka innan målningen fortsätter. All gammal lös färg skrapas bort och blanka ytor slipas. Gråträ slipas till friskt trä. Trärena ytor behandlas med grundolja innan färdigmålning med Cuprinols färgsystem.

Miljö

Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.
Ladda ner mer information
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 7391306173097
Typ Grundfärg
Bindemedel Alkyd
Varumärke Cuprinol