MIDUN TRÄOLJA PREMIUM 3L

Finns i flera färger
Artikelnummer: 198232
Vikt: 3.19
Oljan är avsedd att motverka sprickor och åldrande hos trä. Den passar bra till altaner och andra impregnerade konstruktioner.
Välj butik för att se lagerstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
155   kr /st
st
MIDUN TRÄOLJA PREMIUM 3L
Oljan är avsedd att motverka sprickor och åldrande hos trä. Den passar bra till altaner och andra impregnerade konstruktioner. 22% = Oljans torrhalt (Den andel som blir kvar efter att ex. lösningsmedel dunstat bort)

Applicering


Underlaget ska vara torrt och rent så att oljan tränger in på bästa sätt. Träet rengörs enkelt med såpa och ljummet vatten. Stryk på oljan med pensel eller svamp. Se till att fördela oljan i ett tunt och jämnt skikt. Efter några minuter ska överflödig olja torkas bort med trasa.

Tänk på


Träolja V Premium innehåller fungicider mot alg och mögelpåväxt och är därför ingen lämplig olja för ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.
Det finns risk för självantändning av använda trasor, trassel etc. Lägg använda trasor, trassel i vatten ett dygn innan de kastas eller bränn dem.
Märkning
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P302
VID HUDKONTAKT:
P313
Sök läkarhjälp.
P332
Vid hudirritation:
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Midun