Träolja Premium Brun Midun

3 L
ART.NR: 198232
Denna brunpigmenterade träolja motverkar sprickor och åldrande hos trä. Den passar bra till altaner och andra impregnerade konstruktioner.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Träolja Premium Brun Midun

Midun träolja är avsedd att motverka sprickor och åldrande hos trä. Den passar bra till altaner och andra impregnerade konstruktioner. Oljan är vattenburen, har en brun pigmentering och en torrhalt på 22%.

Applicering

Underlaget ska vara torrt och rent. Detta gör att oljan tränger in i träet på bästa sätt. Träet rengörs enklast med såpa och ljummet vatten. Stryk på oljan med pensel eller svamp. Se till att fördela oljan i ett tunt och jämnt skikt. Efter några minuter ska överflödig olja torkas bort med trasa.

Tänk på

  • Midun Träolja Premium innehåller fungicider mot alg och mögelpåväxt och är därför ingen lämplig olja för ytor som kan komma i kontakt med livsmedel.
  • Det finns risk för självantändning av använda trasor, trassel, etc. Lägg använda trasor och trassel i vatten i ett dygn innan de kastas eller bränn dem.

Se även information i Säkerhetsdatabladet.
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P302
VID HUDKONTAKT:
P313
Sök läkarhjälp.
P332
Vid hudirritation:
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Midun