Linoljelasyr Bitus Linax Royal

5l, natur
Artikelnummer: 684015
Vikt: 5
Över tid slits/tvättas oljan i det yttersta skiktet bort fårn träet. Färgen ska då bättras på igen (inom 6-12 år) med Carex olja, ofärgad eller med färg.
Vald färg
OBS! Tänk på att färgen på skärmen inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Tillgänglig online
Fri
frakt
Skickas inom
10-15 vardagar
712   kr /m
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Linoljelasyr Bitus Linax Royal
Allt trä kräver underhåll och så även Linax. Dock är kvaliteten på Linaximpregnerat (Royalimpregnerat) virke mycket högre och kräver mindre underhåll än på vanligt impregnerat. Över tid slits/tvättas oljan i det yttersta skiktet bort av nederbörd. Färgen ska då bättras på igen (inom 6-12 år) med Carex olja, ofärgad eller med färg.

Linax-virke Gulockra, Röd och Brun underhålls och bättras med Carex Linoljelasyr, i samma kulörer.
Linax-virke i färgen Natur underhålls och bättras med Carex Linolja Naturell.

Underhåll sker med Carex Linolja Naturell. Vill man pigmentera upp ytan på Linax Natur kan man blanda lika delar av Carex Linolja Naturell och Carex Linolja Brun.

Användning

Förvara oljorna frostfritt. Arbetstemperatur vid inoljning av Linax bör vara en dygnstemperatur om lägst 15 grader. Man bör undvika att arbeta i direkt solljus.

Träet ska alltid tvättas innan den stryks med Carex olja så eventuella påväxter/missfärgningar försvinner. Vid tvättning ska man inte använda högtryckstvätt då det kan flisa upp virket och tvätta bort oljan i översta skiktet. Det bästa är att tvätta med ljummet vatten och skölja bort med en vattenslang med normalt tryck. Använd inte starka fettlösande medel utan använd en mild hustvätt. Använd inte heller tvättmedel som innehåller blekmedel.
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Skyddsangivelser
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P301
VID FÖRTÄRING:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer LINOLJANATUR5
Varumärke Linax Royal