Sprayfärg Vit RAL9010 400ml

ART.NR: 1860013
Snabbtorkande akryllack. Hög täckningsförmåga- och glansstyrka.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Sprayfärg Vit RAL9010 400ml

Snabbtorkande akryllack. Hög täckningsförmåga- och glansstyrka. Kan användas inomhus och utomhus. Användbar för många olika applikationer. Automatisk ventilrengöring. Färgen bleknar inte, väderbeständig.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Leverantörens artikelnummer 900467

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Att måla metall är något du kanske inte gör så ofta. Men det är faktisk varken krångligt eller svårt. Arbetet är väldigt likt att måla trä förutom att du använder produkter som är anpassade för metall. Du har säkert en hel del plåtdetaljer som skulle behöva lite kärlek. I den här guiden berättar vi hur du lyckas ge dom det.