Täcklasyr Svart

Cuprinol, svart
Artikelnummer: 19128
Vikt: 1.24
Perfekt för att lyfta fram den sköna träkänslan på fasaden och i utvändiga detaljer, samtidigt som du får en suveränt täckande färg med bra kulörbeständighet, effektivt träskydd och lång hållbarhet.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
229   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Täcklasyr Svart
Lyfter fram träkänslan samtidigt som den täcker ordentligt

Extra skydd mot ytmögel och alger

Miljömärkt

En allround färg. Perfekt för att lyfta fram den sköna träkänslan på fasaden och i utvändiga detaljer, samtidigt som du får en suveränt täckande färg med bra kulörbeständighet, effektivt träskydd och lång hållbarhet. Cuprinol Täcklasyr är en kombination av alkydolja och akrylat. Färgen ger ett effektivt skydd mot sprickbildning och fuktupptagning.

Nymålning

1. Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot). Impregnera med Cuprinol Grundolja Träbas V framför allt ändträ och utsatta delar av konstruktionen. Grundoljan kan med fördel användas på hela konstruktionen.

2. Grundmåla hela ytan med Cuprinol Trägrund V

3. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Täcklasyr

Ommålning

1. Ytan tvättas med Cuprinol Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med avsedd rengöringsprodukt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.

2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä. Underlaget skall vara torrt (max 16% fuktkvot).

3. Trärena ytor impregneras först med Cuprinol Grundolja V Träbas V. Pågrunda därefter med Cuprinol Trägrund V.

4. Färdigmåla 2 gånger med Cuprinol Täcklasyr.

Specifikationer

Glans: Halvmatt
Täckning: ≈ 6-8 m²/L
Torktid: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Strykningar: 2
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Cuprinol