EN HÅLLBARHETSARTIKEL AV BYGGMAX

Täta eller köpa nya fönster och dörrar | ByggmaxTäta eller köpa nya fönster och dörrar | Byggmax

Täta eller byta ut fönster och dörrar?

Täta och välisolerade fönster och dörrar gör att du sparar in både på uppvärmningskostnader och vår miljö. Här går vi igenom vad som passar bäst, byta ut eller renovera?

Om du upplever att dina fönster är lite dragiga kan det  bero både på att de är otäta, men det kan också bero på att de isolerar dåligt och ger kallras. Det finns flera olika sätt du kan fixa det på. Frågan är vilken metod som passar bäst för ditt hus. Oavsett vad du kommer fram till gör täta och välisolerade fönster att du sparar in en hel del på både uppvärmningskostnaderna och vår miljö.

I en normalisolerad genomsnittsvilla läcker ca 35% av värmen ut genom husets fönster och för äldre hus kan det vara betydligt större läckage än så. Både fönster ock dörrar är väldigt utsatta byggnadsdelar som kräver regelbundet underhåll för att hålla länge. Både ytbehandling av karmar och fönsterbågar samt fönsterkitt och gummilister slits eller åldras med tiden.

Täta eller köpa nya fönster och dörrar | ByggmaxTäta eller köpa nya fönster och dörrar | Byggmax
Täta eller köpa nya fönster och dörrar | ByggmaxTäta eller köpa nya fönster och dörrar | Byggmax

Täta eller byta ut fönster och dörrar?

Täta och välisolerade fönster och dörrar gör att du sparar in både på uppvärmningskostnader och vår miljö. Här går vi igenom vad som passar bäst, byta ut eller renovera?

Om du upplever att dina fönster är lite dragiga kan det  bero både på att de är otäta, men det kan också bero på att de isolerar dåligt och ger kallras. Det finns flera olika sätt du kan fixa det på. Frågan är vilken metod som passar bäst för ditt hus. Oavsett vad du kommer fram till gör täta och välisolerade fönster att du sparar in en hel del på både uppvärmningskostnaderna och vår miljö.

I en normalisolerad genomsnittsvilla läcker ca 35% av värmen ut genom husets fönster och för äldre hus kan det vara betydligt större läckage än så. Både fönster ock dörrar är väldigt utsatta byggnadsdelar som kräver regelbundet underhåll för att hålla länge. Både ytbehandling av karmar och fönsterbågar samt fönsterkitt och gummilister slits eller åldras med tiden.

Täta eller köpa nya fönster och dörrar | ByggmaxTäta eller köpa nya fönster och dörrar | Byggmax

Kontrollera tätheten

Ser dina fönster fräscha ut och är väl underhållna är det kanske egentligen inte dags för ett komplett fönsterbyte. Upplever du ändå drag eller kallras vid dina fönster är ett bra första steg att kontrollera tätningslisterna. Detta kan du lätt göra genom att öppna fönstret och klämma en bit papper när du stänger fönstret. Rör sig pappret när du drar i det så tätar inte listerna och behöver bytas ut eller så behöver fönstret justeras.

Byta till nya fönster

Vid byte av fönster så finns det många alternativ till traditionella träfönster. PVC-fönster har blivit allt vanligare och är ett bra alternativ för att få i stort sett underhållsfria fönster med bra isolervärde. Nackdelen är att tillverkningsprocessen är energikrävande med materialet kan återvinnas om det källsorteras rätt. Detta gör att det finns vissa miljömässiga tveksamheter när det kommer till just PVC-fönster. I Sverige är dessutom trähus den dominerande hustypen vilket har gjort att träfönster har varit ett naturligt val. Dock så kräver träfönster ett visst mått av underhåll och fönster utan aluminiumbeklädnad behöver målas om var 7-10 år. I utsatta lägen kan underhållet behöva göras oftare.

Uppgradera gamla fönster

Är dina fönsterkarmar och fönsterbågarna i gott skick så kan det räcka att antingen komplettera befintliga glas med en energisparruta eller byta ut glaset mot isolerglas. På så sätt slipper du allt extra arbete vid både fasadsidan och de invändiga smygarna. Samtidigt så behåller du husets utseende vilket kan vara väl så viktigt i många fall. Ur ett livscykelperspektiv på över 50 år så är det dessutom mer effektivt att energieffektivisera ett gammalt fönster, jämfört med att byta mot ett nytt.

Vad är U-värde?

Hur väl ett fönster isolerar anges med det så kallade U-värdet. Äldre fönster kan istället vara märkta med ett K-värde som anger hur mycket energi som läcker ut genom fönstret. Så ju lägre värde desto bättre isolering. Ett modernt treglasfönster har ett U-värde runt 1,3 W/m2K, vilket kan jämföras med ytterväggen som vanligen har ett U-värde på runt 0,2 W/m2K.

Kontrollera tätheten

Ser dina fönster fräscha ut och är väl underhållna är det kanske egentligen inte dags för ett komplett fönsterbyte. Upplever du ändå drag eller kallras vid dina fönster är ett bra första steg att kontrollera tätningslisterna. Detta kan du lätt göra genom att öppna fönstret och klämma en bit papper när du stänger fönstret. Rör sig pappret när du drar i det så tätar inte listerna och behöver bytas ut eller så behöver fönstret justeras.

Byta till nya fönster

Vid byte av fönster så finns det många alternativ till traditionella träfönster. PVC-fönster har blivit allt vanligare och är ett bra alternativ för att få i stort sett underhållsfria fönster med bra isolervärde. Nackdelen är att tillverkningsprocessen är energikrävande men materialet kan återvinnas om det källsorteras rätt. Detta gör att det finns vissa miljömässiga tveksamheter när det kommer till just PVC-fönster. I Sverige är dessutom trähus den dominerande hustypen vilket har gjort att träfönster har varit ett naturligt val. Dock så kräver träfönster ett visst mått av underhåll och fönster utan aluminiumbeklädnad behöver målas om var 7-10 år. I utsatta lägen kan underhållet behöva göras oftare.

Uppgradera gamla fönster

Är dina fönsterkarmar och fönsterbågarna i gott skick så kan det räcka att antingen komplettera befintliga glas med en energisparruta eller byta ut glaset mot isolerglas. På så sätt slipper du allt extra arbete vid både fasadsidan och de invändiga smygarna. Samtidigt så behåller du husets utseende vilket kan vara väl så viktigt i många fall. Ur ett livscykelperspektiv på över 50 år så är det dessutom mer effektivt att energieffektivisera ett gammalt fönster, jämfört med att byta mot ett nytt.

Vad är U-värde?

Hur väl ett fönster isolerar anges med det så kallade U-värdet. Äldre fönster kan istället vara märkta med ett K-värde som anger hur mycket energi som läcker ut genom fönstret. Så ju lägre värde desto bättre isolering. Ett modernt treglasfönster har ett U-värde runt 1,3 W/m2K, vilket kan jämföras med ytterväggen som vanligen har ett U-värde på runt 0,2 W/m2K.

Öppningsbara fönster | ByggmaxÖppningsbara fönster | Byggmax

Öppningsbara fönster

Vanligast är att installera öppningsbara fönster som ju har uppenbara fördelar. Dels så går det att enkelt vädra men det kan också underlätta vid putsning av utsidan, framför allt om det är långt ner till marken. Däremot kan det vara värt att fundera kring om alla dina fönster måste vara öppningsbara, då det finns en del fördelar även med fasta fönster. Dels är de billigare i inköp och då karmen är smalare så får du in mer ljus. Ett fast fönster har heller inte några tätningslister som åldras och därmed tätar sämre, vilket är bra ur energisynpunkt.

Rätt monterade fönster

Byter du fönster så gäller det att se till att de blir rätt monterade och är tätade mot väggen på rätt sätt. Ett fönster ska anslutas korrekt - både mot ångspärr på insida och vindtätning på utsidan. Dessutom ska det isoleras på rätt sätt mellan karm och ytterväggens stomme, så kallat drevning.

 Öppningsbara fönster | Byggmax Öppningsbara fönster | Byggmax

Öppningsbara fönster

Vanligast är att installera öppningsbara fönster som ju har uppenbara fördelar. Dels så går det att enkelt vädra men det kan också underlätta vid putsning av utsidan, framför allt om det är långt ner till marken. Däremot kan det vara värt att fundera kring om alla dina fönster måste vara öppningsbara, då det finns en del fördelar även med fasta fönster. Dels är de billigare i inköp och då karmen är smalare så får du in mer ljus. Ett fast fönster har heller inte några tätningslister som åldras och därmed tätar sämre, vilket är bra ur energisynpunkt.

Rätt monterade fönster

Byter du fönster så gäller det att se till att de blir rätt monterade och är tätade mot väggen på rätt sätt. Ett fönster ska anslutas korrekt - både mot ångspärr på insida och vindtätning på utsidan. Dessutom ska det isoleras på rätt sätt mellan karm och ytterväggens stomme, så kallat drevning.

Hur mycket besparingar kan du göra?

Hus utan vare sig kallras från fönster med dålig isoleringsklass eller drag från otäta fönster, kan ha en lägre inomhustemperatur med bibehållen värmekomfort. En sänkning av inomhustemperaturen gör att du kan spara upp till 30% i uppvärmningskostnader över året, vilket är bra både för ekonomin och miljön.

Vad händer med kasserade fönster?

Kasserade fönster kan källsorteras där träet från bågar och karmar ofta blir energiåtervunna i form av fjärrvärme och el. Stommen i PVC-fönster kan materialåtervinnas och ingå i nya produkter, till exempel nya fönster. Glaset materialåtervinns oftast även detta och är råvaran i tillverkning av framför allt glasfiber till isolering. Så även ett byte av fönster kan ge positiva miljöeffekter, så länge de kasserade fönstren hanteras på rätt sätt.

Spara på el och miljö | ByggmaxSpara på el och miljö | Byggmax

Hur mycket besparingar kan du göra?

Hus utan vare sig kallras från fönster med dålig isoleringsklass eller drag från otäta fönster, kan ha en lägre inomhustemperatur med bibehållen värmekomfort. En sänkning av inomhustemperaturen gör att du kan spara upp till 30% i uppvärmningskostnader över året, vilket är bra både för ekonomin och miljön.

Vad händer med kasserade fönster?

Kasserade fönster kan källsorteras där träet från bågar och karmar ofta blir energiåtervunna i form av fjärrvärme och el. Stommen i PVC-fönster kan materialåtervinnas och ingå i nya produkter, till exempel nya fönster. Glaset materialåtervinns oftast även detta och är råvaran i tillverkning av framför allt glasfiber till isolering. Så även ett byte av fönster kan ge positiva miljöeffekter, så länge de kasserade fönstren hanteras på rätt sätt.

Spara på el och miljö | ByggmaxSpara på el och miljö | Byggmax
Välisolerad ytterdörr | ByggmaxVälisolerad ytterdörr | Byggmax

Vad ska du göra och hur ska du tänka?

Börja med att kontrollera skicket på dina fönster och dörrar. Är karmar och bågar i gott skick och tätningslisterna tätar ordentligt har du en bra början. Då kan du göra stora förbättringar genom att uppgradera de befintliga fönstren med energisparruta eller genom att byta ut glaset till isolerglas. Är skicket dåligt så fundera kring om du behöver ha lika många och likadana fönster. Har du ett antal fönster du inte öppnat på några år kanske dessa istället skulle kunna ersättas med fasta fönster. Fundera också kring det kommande underhållet, då det är byggnadsdelar som är hårt utsatta.

Vad ska du göra och hur ska du tänka?

Börja med att kontrollera skicket på dina fönster och dörrar. Är karmar och bågar i gott skick och tätningslisterna tätar ordentligt har du en bra början. Då kan du göra stora förbättringar genom att uppgradera de befintliga fönstren med energisparruta eller genom att byta ut glaset till isolerglas. Är skicket dåligt så fundera kring om du behöver ha lika många och likadana fönster. Har du ett antal fönster du inte öppnat på några år kanske dessa istället skulle kunna ersättas med fasta fönster. Fundera också kring det kommande underhållet, då det är byggnadsdelar som är hårt utsatta.

Välisolerad ytterdörr | ByggmaxVälisolerad ytterdörr | Byggmax