TÄCKLASYR BC Cuprinol

9,4 L
Artikelnummer: 19186
Vikt: 10.9
En allround färg. Perfekt för att lyfta fram den sköna träkänslan på fasaden och i utvändiga detaljer, samtidigt som du får en suveränt täckande färg med bra kulörbeständighet, effektivt träskydd och lång hållbarhet. Cuprinol Täcklasyr är en kombination av alkydolja och akrylat. Färgen ger ett effektivt skydd mot sprickbildning och fuktupptagning.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
239   kr /st
st
TÄCKLASYR BC Cuprinol
En allround färg. Perfekt för att lyfta fram den sköna träkänslan på fasaden och i utvändiga detaljer, samtidigt som du får en suveränt täckande färg med bra kulörbeständighet, effektivt träskydd och lång hållbarhet. Cuprinol Täcklasyr är en kombination av alkydolja och akrylat. Färgen ger ett effektivt skydd mot sprickbildning och fuktupptagning.

Produktfördelar

- Lyfter fram träkänslan samtidigt som den täcker ordentligt
- Extra skydd mot ytmögel och alger
- Miljömärkt

Produktinformation

Glans: Halvmatt
Täckning: ≈ 6-8 m²/L
Torktid: 1 timme
Övermålningsbar: 4 timmar
Strykningar: 2
Märkning
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Cuprinol