UTEFOG BOSTIK

Finns i flera färger
ART.NR: 18184
För tätning av täckta fogar utomhus.
Läs mer
Färg:
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

UTEFOG BOSTIK

För tätning av täckta fogar utomhus.

Användningsområde

För byggtätningar utomhus mellan byggmaterial som trä, tegel, betong och metall.

Underlag

Trä, metall, tegel, betong.

Teknisk data

Klibbfri yta: 1-3 dygn beroende på temperatur
Rörelseupptagning: ±5 % av ursprunglig fogbredd
Temperaturbeständighet: -20°C till + 75°C
Övermålningsbar: Ja, efter att ytan blivit klibbfri
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Varumärke Bostik