Snickerifärg Halvblank Listvit Sadolin

Finns i flera storlekar
ART.NR: 186592
Halvblank och listvit snickerifärg för målning av köksluckor, dörrar, karmar, socklar, lister, med mera. För inomhusbruk.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Snickerifärg Halvblank Listvit Sadolin

Listvit halvblank Svanenmärkt snickerifärg som ger dina inomhussnickerier en yta med fin lyster. Färgen är vattenburen och används för målning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, lister, med mera. Den är också lämplig för målning av rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer inomhus. Färgens mycket låga tendens till klibb gör den även mycket lämplig för målning inuti till exempel köksskåp.

Måla med snickerifärg

Sadolins halvblanka snickerifärg ska appliceras flödigt för att ge god utflytning och fyllighet.

Nymålning

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska eventuella kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack två gånger. Därefter grundas ytan med Sadolin Snickerigrund. Spackling med Sadolin Snickerispackel utföres efter grundning. Slipa ytan med ett fint sandpapper och damma av väl. Färdigstryk två gånger med Sadolin Snickerifärg. Använd pensel, roller eller spruta vid applicering. Verktygen rengörs med såpvatten efter användning.

Ommålning

Tidigare målade snickerier tvättas med målartvätt och mattslipas. Eventuell spackling görs med Sadolin snickerispackel och grundning med Sadolin snickerigrund. Färdigstryk 1-2 gånger med Sadolin Snickerifärg Halvblank. För bästa resultat ska grundstrykning och mellanstrykning med snickerigrund torka över natten innan färdigstrykning med snickerifärgen. Använd pensel, roller eller spruta vid applicering. Verktygen rengörs med såpvatten efter användning.

Hälsa och miljö

  • Denna produkt uppfyller kraven för Svanenmärkning.
  • Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen och använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation.
  • Flytande färgrester och tvättvätska lämnas till miljöstation.
Se även information i Säkerhetsdatabladet.
Läs mer
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Sadolin
Leverantörens artikelnummer 5158700

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Det är viktigt att inspektera fönstren noga för att veta vilka åtgärder som ska tas. Mindre rötskador kan enkelt gröpas ur och fyllas i igen men det blir svårare när större ytor, speciellt de som är strukturerade är skadade. Då behövs en större del av fönstret sågas ut och en matchande ersättningsbit tillverkas till samma form och limmas dit.
  • Innan du kan börja med själva målningen måste du också veta med vilka verktyg du ska applicera färgen med. Valet av pensel, tillsammans med förarbetet har en stor betydelse på resultatet då penslar av olika kvalitet sprider ut färgen och fördelar den olika bra. En bra pensel är en god investering för att få ett bra resultat och kan användas till andra måleriprojekt om du tvättar den noga. Både storleken och formen på penseln ska anpassas till det som ska målas. Välj till exempel en rund pensel för svåråtkomliga ytor och en flatare pensel till större släta ytor. Leta efter penslar av natur- eller blandborst och kombinera detta med en lackroller för att kunna täcka stora ytor.