Monteringslim Inne/Ute Bostik

Konstruktionslim, 290 ml, vit
Artikelnummer: 180102
Vikt: 0.55
Pure Fix Super Power är ett monteringslim utan lösningsmedel, med extrem hög initial- och slutstyrka. Fäster på dom flesta fasta material och kan användas både ute och inne.
Vald färg
OBS! Tänk på att färgen på skärmen inte alltid stämmer överens med verkligheten.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
94 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Monteringslim Inne/Ute Bostik
Pure Fix Super Power är ett monteringslim utan lösningsmedel, med extrem hög initial- och slutstyrka. Fäster på dom flesta fasta material och kan användas både ute och inne. Ersätter i många fall skruvar och spikar, tål frost och är övermålningsbar. Limmet klarar påverkan av fukt och utomhusklimat. Limmet har nästan ingen lukt.

Användningsområde

Pure Fix Super Power används där man önskar sig ett lim med omedelbar monteringshugg. För limmning av badrumsdetaljer, lister i tak, stuckatur, byggnadsskivor, speglar etc. etc. Pure Fix Super Power ger en hård men elastisk limfog. Fäster på dom flesta material förutom PE, PP och teflon.

Arbetsbeskrivning

Pure Fix Super Power appliceras med en handspruta vid en temperatur mellan +5°C och +35°C. Det är viktigt att limmet förvaras i rumstemperatur före användning, då konsistensen annars kan bli för tjock. Efter påförd applicering måste en montering ske inom 10 min (vid 20ºC och 50% RF). Limmet ska appliceras i strängar, inte som klumpar. För bästa resultat ska det vara minst 2-3 mm lim mellan materialen. Efter applicering behövs i de flesta fall inte någon fixering.

Miljö & hälsa

Produktens innehåll är enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller miljöfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H302
Skadligt vid förtäring.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H332
Skadligt vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H371
Kan orsaka organskador.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer Nej
Varumärke Bostik